Storno podmínky

Potvrzenou rezervaci dítěte na LT je možno rušit za následujících podmínek:

1) Za zrušení celého pobytu ze strany odběratele v době delší 60 dní před termínem je storno poplatek ve výši 35% z celkové ceny pobytu.

2) Při zrušení celého pobytu ze strany odběratele v době kratší 60 dní jsou platné níže uvedené stornovací podmínky.
40% z ceny při zrušení pobytu 51 – 60 dní před termínem
80 % z ceny při zrušení pobytu  0 – 50 dní před termínem

3) Bude-li pobyt dítěte zrušen před plánovaným ukončením LT, hradí 100% ceny rezervovaného pobytu.

4) Pokud nastanou závažné důvody (závažné onemocnění, vážné zdravotní problémy, úmrtí v rodině atp.), kdy rodič nedokáže těmto důvodům zabránit, bude tato situace řešena individuálně. V takovém případě rodič písemně zažádá o storno pobytu dítěte a vrácení zaplacené finanční částky za pobyt na LT a doloží závažný důvod. Dále v dopise bude uvedeno číslo účtu, variabilní symbol. Žádost musí být doručena na adresu hlavního vedoucího tábora. (Zbyšek Zuber, Fűgnerova 743, 336 01 Blovice).

5) Storno a změny si předem telefonicky (+420 603 552 322) dohodněte s hlavním vedoucím tábora.