Úvod

Invalid Displayed Gallery

Vážení rodiče a táborníci,

s ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím dopadům jsme pečlivě zvážili všechny okolnosti a rozhodli jsme se tradiční letní tábor v letošním roce neuskutečnit.

Situaci od počátku sledujeme a byli jsme připraveni uspořádat letošní letní tábor i s vědomím, že při nutném respektování všech závazných nařízení vlády nebude možné, aby program letního tábora vznikl v takové podobě a kvalitě, na jakou jsou naši táborníci a rodiče zvyklí.

Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání letních táborů budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat. Navíc se nám zkomplikovala situace i s personálním obsazením letního tábora, kdy někteří vedoucí nedostanou volno v termínu tábora.

Jsme si vědomi i toho, že budete zařizovat náhradní prázdninovou aktivitu pro vaše děti a nechceme, abychom vás informovali o neuskutečnění tábor na poslední chvíli.

Uhrazené platby za pobyt budou vráceny rodičům převodem na jejich účet. Touto cestou bych chtěl požádat rodiče, aby potvrdili přijetí „vratky“ za pobyt dítěte na adresu zbysek.hasic@gmail.com

Další informace najdete na webových stránkách tabormh.cz

Letní tábor proběhne ve dnech 25. července – 5. srpna 2021.

Budeme se na vás všechny moc těšit s přáním, že v roce 2021 se opět uvidíme.

S pozdravem  Zbyšek Zuber