Cena a platební podmínky

Cena za letní dětský tábor 2024

a možnosti plateb
Snažíme se, aby cena za náš letní dětský tábor byla s ohledem na plánovaný program co možná nejnižší:

 • Turnus: 14. 07. – 25. 07. 2024 – 11 nocí, 12 dnů za 8 200,- Kč
  • Přihláška odeslaná do 31. 03. 2024
   • rezervační záloha do týdne 3000,- Kč
   • odpovídající doplatek: do 05/2024
   • samozřejmě můžete uhradit i celou cenu tábora najednou.

Bez uhrazení rezervační zálohy není dítě řádně přihlášené (jen po uhrazení zálohy nebo samozřejmě celé ceny tábora se s dítětem počítá) – neplatí pro úhradu zaměstnavatele přes FKSP.
Platby párujeme jednou měsíčně, tj. zpětně na začátku dalšího měsíce.

Platební podmínky, když tábor hradí zaměstnavatel
Samozřejmě máte možnost uhradit celý pobyt naráz nebo prostřednictvím faktury zaměstnavateli, např. přes FKSP (posouvá se datum splatnosti). O této variantě nás informujte tím, že v přihlášce zaškrtnete „Požaduji vystavení faktury pro zaměstnavatele nebo FKSP“. My pak i víme, že nemáme očekávat platbu zálohy a zároveň vám neposíláme upomínky. Tedy v případě, že s námi prokomunikujete podklady k vystavení faktury.

Individuální dohody: posunutí plateb, rozdělení plateb atd.
Jsme otevření individuálním dohodám, ale ty je zapotřebí prokomunikovat na začátku a ne až Vás budeme uhánět upomínkami. Nemějte obavy se ozvat. Vše děláme pro děti, takže rádi pomůžeme a vyjdeme vstříc.

Jak se platí za tábor?
Pro správné spárování příchozích plateb vyžadujeme platbu pouze bankovním převodem na náš účet 193707116/0300, kdy variabilní symbol je vaše telefonní číslo v devítimístném tvaru, tj. bez státní předvolby a mezer, např.: 123456789. Číslo faktury není variabilní symbol. Předejdeme tím problémům s dohledáváním a spárováním plateb.
Děkujeme za pochopení.

Platba tábora přes FKSP
V případě, že tábor za vás hradí zaměstnavatel, například přes FKSP, zaškrtněte v přihlášce “ Požaduji vystavení faktury pro zaměstnavatele nebo FKSP “ a email s informací o úhradě zálohy můžete ignorovat. Je ale zapotřebí co nejdříve a bez zbytečného otálení si zajistit podklady pro vystavení faktury, případně potvrzení o přihlášce atd., abychom viděli, že tábor bude opravdu uhrazen a máme s vámi počítat.

Záloha závazné objednávky
Po zpracování závazné přihlášky, obdržíte potvrzující email s informacemi k platbě. Následně máte týden na úhradu zálohy ve výši 3.000,- Kč.
Neuhrazení zálohy není považováno za váš nezájem o objednaný pobyt a automatické storno.

Doplatek
Doplatek je splatný do jednoho měsíce od úhrady zálohy.
Nejpozději však do 31. května 2024. (není-li termínem odeslání přihlášky nastaveno jinak).

Individuální podmínky
Potřebujete individuální podmínky? Ozvěte se a dohodněte si s námi individuální podmínky platby nebo plateb, ale prosíme, vždy předem.

Storno podmínky
Musíme myslet i na tuto variantu. Takže jsme pro vás připravili přehledně zpracované storno podmínky.