Naši vedoucí

Vedení tábora:
Hlavní vedoucí: Zbyšek ZUBER; spojení: 603 552 322; zbysek.hasic@gmail.com
Zdravotník: Ivana ZUBEROVÁ; spojení: 603 886 854; ivca.ruzi@gmail.com
Pokladník: Bc. Karel DUCHEK

Vedoucí oddílů:
Josef LEVORA; Pavla LEVOROVÁ
Jiří BEZDĚK; Mgr. Václava BEZDĚKOVÁ
Bc. František HRUBÝ; Lenka ŠKALOVÁ

Vedoucí:
Jaroslava DUCHKOVÁ; Martina RUPERTOVÁ
Jan RUPERT