Nezapomeňte v den odjezdu

Potřebné dokumenty v den nástupu na letní tábor:

Originál vyplněná přihláška podepsaná zákonným zástupcem

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte včetně vyplněného evidenčního čísla posudku

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Souhlasy rodičů

Prohlášení o bezinfekčnosti

Kopie kartičky zdravotní pojišťovny

Plná moc k předání-vyzvednutí dítěte na-z tábora (v případě potřeby)

Formulář na užívání léků (v případě potřeby)

Léky (Při předávání dítěte jsou vybírány léky dítěte v čitelně nadepsané originální krabičce nebo balení s dávkováním (příklad: 0-1-0). Léky vložte do igelitového pytlíku nadepsaného jménem dítěte + příbalovou informaci z krabičky). 

Tiskopisy najdete na https://tabormh.cz/ke-stazeni/