Přihláška na LT

Souhlas s podmínkami – Rodiče stvrzují svým podpisem, že údaje uvedené na přihlášce jsou pravdivé a souhlasí s podmínkami uvedených v této přihlášce. Současně prohlašují, že dítě nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program tábora, nebo působila jiné vážné problémy provozovateli. Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu v táboře a vrácení dítěte rodičům na jejich náklady. Vyplněním této přihlášky rodiče souhlasí se zpracováním údajů pro organizační potřeby tábora.